De Kleine Mote

Inhoud / Content / Contenu

Vlaams karakter

Een deel van Noord-Frankrijk, Frans-Vlaanderen, was eeuwen lang deel van het graafschap Vlaanderen. Met de Vrede van Nijmegen (1678) kwam daar definitief een einde aan; Belle, Condé, Kassel, Sint-Omaars worden Frans bezit. Maar de streek bleef tot het einde van de 19e eeuw ‘Vlaams’.

Het Westhoekse West-Vlaams (ook Frans-Vlaams genoemd) werd gesproken in de regio ten oosten van Duinkerke, om zuidelijk af te buigen rond een 90-tal dorpen en gehuchten in de omgeving van de stadjes Sint-Winoksbergen (Bergues), Kassel (Cassel) en Hazebroek (Hazebrouck) tot de Belgische grens net ten zuiden van het stadje Belle (Bailleul).

De officiële Franse taalpolitiek was vanaf de Franse Revolutie gericht op de uitroeiïng van alle minderheidstalen of dialecten. Vooral in de onderwijswetgeving werd het monopolie van het Frans geïnstitutionaliseerd. Maar tot aan de Eerste Wereldoorlog werd in veel dorpen – ondanks dit verbod – toch nog catechismusonderwijs in het Vlaams gegeven.

Nu implodeert de oude Germaans-Romaanse taalgrens: de laatste generatie Vlaamssprekenden sterft uit, het Frans-Vlaams is vrijwel volledig verdwenen als gevolg van de Franse assimilatiepolitiek.

Er is nog enig ‘verzet’: in Belle vindt men ‘Het huis van het Nederlands’ een ‘centrum voor de verspreiding van de Nederlandse taal in Frans-Vlaanderen’ en op de scholen wordt Nederlands facultatief onderwezen.

Noord-Frankrijk

Sint-Janskappel [12 km]

Belle (Bailleul) [13 km]

Hazebroek [25 km]

St-Omaars [52 km]

Kassel [35 km]

Sint-Winoksbergen (Bergues) [45 km]

Hondschoote [35 km]

Duinkerke [70 km]

Rijsel (Lille) [35 km]

Roubaix [40 km]

Villeneuve-d’Ascq [40 km]

Lens [55 km]