De Kleine Mote

Je winkelwagen

Huisregels

Inchecken tussen 17 en 19h, uitchecken voor 11h.

Controleer bij aankomst of alles in orde is, zo niet dient u ons dit melden per e-mail (info@dekleinemote.be).

Binnen roken is in geen enkel gebouw toegestaan, buiten graag sigarettenpeuken opruimen.

Vuur maken mag enkel in BBQ en vuurschaal.

Vuilnis sorteren in de voorziene afvalbakken

 • Restafval
 • PMD ( Plastiek, metaal, drankkartons )
 • Papier en karton
 • GFT ( groenten en fruit)
 • Glas in de voorziene bakken

De verhuurder staat in voor de eindschoonmaak maar de huurder zal het vakantieverblijf bezemschoon achterlaten. Dit houdt ook in: alles terug op zijn plaats zetten, oven en bbq gereinigd, koelkast en diepvries leeg en proper. We begrijpen dat de laatste vaatwasser niet geledigd werd.

Géén fietsen in het Gastenhuis, er is een fietsenrek buiten en in de carport; er is plaats in de schuur. Er is een tuinslang aan de zijgevel van het Gastenhuis voor wie de fiets wil reinigen.

Het is niet de bedoeling dat gasten hun elektrische wagen opladen, die ‘dienst’ is niet in de prijs inbegrepen.

Behoudens voor Full House gasten:

 • Gebruik van keuken niet toegestaan;
 • Huisdieren niet toegestaan;
 • Stilte van 22:00 tot 08:00.

Spelregels voor huisdieren:

 • pootjes afvegen en afdrogen alvorens het huis binnen te komen,
 • nooit toegelaten in de slaapkamer of badkamer; niet in de zetels,
 • nooit alleen achterlaten in het gastenhuis,
 • poep opruimen,
 • vergeet niet om leiband, bed, voederbak en voer mee te brengen; de tuin is niet omheind.

Veiligheidsrisico’s

Gasten worden gewaarschuwd voor volgende risico’s:

 • slipgevaar op de natte terrassen bij gastenhuis en speelschuur;
 • vijver is niet omheind;
 • tuin is niet omheind.

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een verblijf in De Kleine Mote sluit je een gemeubelde huurovereenkomst af en verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden. Afwijken kan enkel indien de verhuurder voorafgaandelijk en schriftelijk instemt.

Boeking

Elke boeking wordt door de verhuurder binnen de 3 dagen behandeld. De verhuurder heeft recht een boeking te weigeren.

Als de boeking bevestigd wordt, dient de huurprijs betaald te worden binnen de 7 dagen na ontvangst van die bevestiging. Bij niet of laattijdige betaling kan de verhuurder de boeking annuleren.

Huurprijs

De huurprijs omvat naast de huur ook gebruik van keuken-, bed- en badlinnen; normaal verbruik van water, elektriciteit en gas; draadloos internet; eindschoonmaak; toeristentaks; btw.

Overdreven verbruik kan aangerekend worden aan de op dat moment geldende tarieven. Bij uitzonderlijke stijging van de energieprijzen kan de verhuurder alsnog een toeslag rekenen voor het energieverbruik. Deze toeslag zal, indien van toepassing, gecommuniceerd worden voor de start van het verblijf.

Het opladen van elektrische wagens is niet toegelaten zonder voorafgaande melding bij de verhuurder. Bij niet-naleving wordt een forfait van 50€ per oplaadbeurt aangerekend.

Annuleren

Annuleren door de huurder:

 • tot twee weken voor aankomst wordt het volledig bedrag teruggestort;
 • tot 48 uur voor aankomst wordt de helft van het bedrag teruggestort;
 • in laatste 48 uur of bij ‘no show’ gebeurt geen terugbetaling.

Annuleren door de verhuurder:

Alle betalingen worden teruggestort op het bankrekeningnummer dat de huurder gebruikte bij de reservatie. De huurder kan geen enkele vorm van schadeloosstelling eisen.

Aansprakelijkheid

Verhuurder

De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade van of aan de goederen van de huurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel, van welke aard ook, aan de persoon van de huurder opgelopen tijdens of ten gevolge van het verblijf (binnen of buiten).

Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

Indien het vakantieverblijf een defect vertoont, zal de verhuurder trachten dit zo snel mogelijk te verhelpen. Defecten geven echter geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding of teruggave van huurgelden.

Huurder

Het vakantieverblijf dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

De huurder is verantwoordelijk voor het vakantieverblijf en de inhoud.

Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na check-in.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangericht tijdens zijn verblijf, ongeacht wie deze schade veroorzaakte. De huurder zal schade of breuk ten laatste bij vertrek melden.

De controle van het vakantieverblijf gebeurt door de verhuurder bij het poetsen; pas dan kan verhuurder niet-gemelde schade, verlies of breuk vaststellen. Wanneer schade na vertrek wordt geconstateerd, zal de huurder zich moeten neerleggen bij de vaststelling door de verhuurder.

Bij schade zal de huurder verzocht worden deze te vergoeden binnen de week na berichtgeving.

De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). De huurder kan bij zijn verzekeringsagent nagaan of zijn wettelijke aansprakelijkheid voor een door hem veroorzaakte brand van een vakantiewoning is verzekerd.

Huisreglement

Het huisreglement is een onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dient strikt te worden nageleefd.

Aankomst en vertrek

De huurder zal aankomst- en vertrekuur respecteren.

Maximaal aantal personen /Extra personen

Het niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen (6 personen) te bewonen. Kindjes minder dan 2 jaar worden niet mee geteld, maar dienen wel op voorhand vermeld te worden.

Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden en wordt de toegang tot het vakantieverblijf geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huurprijs.

Indien er, zonder akkoord van de verhuurder, extra personen in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon. Onderverhuren is niet toegestaan.

Het einde van het verblijf / eindschoonmaak

De verhuurder staat in voor de eindschoonmaak.

De verhuurder kan wel extra kost factureren indien de huurder het vakantieverblijf niet ‘bezemschoon’ achterlaat; dit houdt ook in: alles terug op zijn plaats zetten, oven en bbq gereinigd, koelkast en diepvries leeg en proper. We begrijpen dat de laatste vaatwasser niet geledigd werd.

Privacy & GDPR

In geen geval worden persoonlijke data doorgegeven en/of verkocht aan derden. Bij het boeken, stemt de (hoofd)boeker ermee in dat we zijn persoonlijke data mogen verzamelen en hem in de toekomst mogen contacteren met het oog op een toekomstige boeking van de vakantiewoning.

Geschillen

Het Belgisch recht is toepasselijk op de huurovereenkomst. Eventuele geschillen welke niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen – gezien de ligging van het vakantieverblijf – voorgelegd worden aan de rechtbank arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper.