De Kleine Mote

Je winkelwagen

Terdeghem

Dit oude dorp – het werd voor de eerste keer vermeld in 965 – aan de voet van de Wouwenberg telt ongeveer 550 inwoners en voelt aan als Bokrijk. Het geldt als een van de tien mooiste Franse dorpen met enkele fraaie oude gebouwen en merkwaardige vakwerkhuizen.

Foto: Lion

Eglise Saint-Martin

Een driebeukige hallenkerk met elementen uit de 12e, 16e en 18e eeuw. Het patronaatsrecht van de kerk zou in 1002 aan de Sint-Pietersabdij te Gent zijn verleend. In 1218 was er een twist tussen de Sint-Medardusabdij te Andres en de Abdij van Beaulieu in Hampshire (Engeland) omtrent dit patronaatsrecht.

Oorspronkelijk een romaanse kruiskerk met transepttoren. De huidige hallenkerk is van 1664. De romaanse toren bleef behouden, en de vierkante benedenverdieping is gebouwd in ijzerzandsteen. De met leien bedekte torenspits is nieuwer.

De kruiswegstaties zijn van beeldhouwer Puyenbroek en waren oorspronkelijk bestemd voor de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele te Brussel.

Foto: Pierre André Leclercq

Steenmeulen (ook: Moulin Saint-Arnoult)

Een ronde bakstenen windmolen, gebouwd in 1864 op de plaats van een standerdmolen die door een wervelstorm verwoest werd gebouwd. Er was naast windkracht ook een stoommachine beschikbaar.

De molen heeft, met 24,7 meter, de langste wieken van geheel Vlaanderen.

Het Landbouwmuseum (Musée de la vie rurale et agricole) bij de Steenmeulen vertelt over het leven en het handwerk in Frans-Vlaanderen in de negentiende eeuw. Hierbij hoort ook het bezoek aan de molen en het molenaarshuis.

Foto: Lion

Moulin de la Roome

Een standerdmolen, gebouwd in 2000 en gelegen op een molenbelt (een kunstmatige heuvel, opgeworpen rondom de molen om buiten de molen de zeilvoering te kunnen regelen en de vang te bedienen) langs een van de acht Romeinse heirbanen die uitstralen vanuit Kassel.

Terdeghem

Duiventoren

Het kasteel is verdwenen maar er duiventoren staat er nog. De duiven werden in duiventorens gehouden voor de consumptie en voor de gegeerde mest. Het houden van duiven was een privilege (het duivenrecht) en streng gereglementeerd wegens de schade die duiven konden berokkenen aan de graanoogst. De aanwezigheid van een duiventoren was een teken van rijkdom. Heren mochten 1 koppel duiven houden per hectare grond die ze bezaten.

Kastelen

Ooit waren er drie kastelen

  • Het Groot Kasteel uit de zestiende eeuw (1556), bewoond door de heren van de heerlijkheid Montigny. Dit kasteel werd in 2015 gesloopt.
  • Het Klein Kasteel uit de zeventiende eeuw (1622, 1625), de zetel van de heren van Terdegem, met name het geslacht Beauffort. Na de Franse Revolutie ging het over op het geslacht Massiet du Biest.
  • Het 18de eeuwse Kasteel Breda.