De Kleine Mote

Je winkelwagen

Vlaamse Beweging tot 1914.

Ontstaan Vlaams-nationalisme tijdens WO I.

Het Vlaams-nationalisme ontstond toen een gedeelte van de Vlaamse Beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog anti-Belgisch werd.

Vlaamsgezindheid tijdens de Eerste Wereldoorlog uitte zich in drie vormen: de frontbeweging (aan het IJzerfront), het activisme (in het bezette land) en het passivisme. De laatste twee zouden na de oorlog bijdragen tot de oprichting van de Frontpartij.

Activisme

Frontbeweging

Frontpartij

De mythes van Vlaamse achterstelling in het Belgische leger.

Weliswaar was in 1913 beslist dat het “Vlaams” ook in het leger moest worden ingevoerd, maar die hervorming was nog niet van start gegaan toen de oorlog begon.

Het Frans was dus dominant in het Belgisch leger; qua taal waren de Vlamingen zwaar benadeeld. Maar de verhalen over systematische kwaadwilligheid tegenover het Nederlands is onjuist, men deed eerder systematische inspanningen om er iets aan te verhelpen. Zelfs bij Franstalige officieren was er niet altijd onbegrip voor de klachten van de Vlamingen.

Eerste mythe: Vlaamse soldaten sneuvelden omdat officieren geen Nederlands spraken.

Tweede mythe: het hoge aandeel Vlaamse soldaten aan het IJzerfront én het veel hogere aandeel gesneuvelden.

Conclusie.

Er waren relatief meer gesneuvelden Vlamingen omdat de meerderheid van het leger uit Vlamingen bestond en omdat er verhoudingsgewijs meer Vlamingen gewone piot waren –en daar waren objectieve redenen voor.

[/bg_collapse_level2]