De Kleine Mote

Je winkelwagen

Muziek & Vietnam

19 – Paul Hardcastle

Dialoog ingesproken door Peter Thomas en samples van een dialoog en nieuwsberichten uit de ABC-documentaire Vietnam Requiem, over posttraumatische stressstoornis die voorkomt bij veteranen uit de Vietnamoorlog. De titel 19 komt voort uit de bewering in de documentaire dat de gemiddelde leeftijd van een Amerikaanse soldaat in die oorlog negentien was, in vergelijking tot de Tweede Wereldoorlog, waarin de gemiddelde leeftijd zesentwintig was. Deze claim is sindsdien betwist.

Tekst

War Pigs –Black Sabbath

Eigenlijk was de titel Walpurgis (tijdens de Walpurgisnacht hebben de boze geesten vrij spel). “And to me, war was the big Satan”, said bassist and lyricist Geezer Butler. De song werd geschreven tijdens de Vietnam-oorlog, gekenmerkt door de groeiende weerstand tegen verplichte legerdienst.

Key lyric: Politicians hide themselves away/They only started the war/Why should they go out to fight?/They leave that all to the poor, yeah!

The Unknown Soldier – The Doors

Ook al een reactie op de Vietnam oorlog en de manier waarop de media daar verslag van uitbrachten.

Fortunate Son – Creedence Clearwater Revival (Chronicle)

Dit lied was erg populair ten tijde van de Vietnamoorlog. Aanleiding was het huwelijk in 1968 van de kleinzoon van de voormalige Amerikaanse president Dwight David Eisenhower met de dochter van toenmalig Amerikaans presidentskandidaat Richard Nixon. Het lied verhaalt de gedachten van een man die opgeroepen wordt voor de dienstplicht, en die als “gewone man” daadwerkelijk in de (Vietnam)oorlog moet gaan vechten… een lot dat geen van de huwelijksfeestgangers wel zou bespaard blijven.

Camouflage – Stan Ridgway

“Camouflage” vertelt het verhaal van een jonge Amerikaanse soldaat die tijdens de Vietnamoorlog alleen in de jungle terechtkomt en daar gered wordt door de aanwezigheid van een ‘ awfully big marine’. Het nummer is zeker geen aanklacht en flopte in Amerika, maar werd wel een hit in West-Europa. 

I Feel I’m Fixin To – Country Joe & The Fish

Dit nummer van de psychedelic rock band dateert van 1965, de zwarte humor en de satire maakten het tot één van de meest herkenbare Vietnam protest songs.

War – Edwin Starr

War” werd geschreven door Norman Whitfield en Barrett Strong voor het Motown label in 1969 als anti-Vietnam War statement; het werd eerst door de The Temptations gezongen maar om ‘hun conservatievere fans’ niet voor het hoofd te stoten, werd de single opgenomen door Edwin Starr .

Welterusten meneer de president -Boudewijn de Groot

Het anti-Vietnamoorlogslied in de lage landen.

Goodnight Saigon – Billy Joel

De Vietnam oorlog, gezien door de ogen van een 19 jarige Marine. Samenhorigheid in de strijd, vechten tegen de angst, proberen te overleven.

Rooster – Alice in Chains

Jerry Cantrell, de gitarist, groeide op zonder zijn vader: de man (bijnaam Rooster) had in Vietnam gevochten en hield daar psychologische trauma’s aan over waardoor het gezin uiteen viel. De song is nochtans geen bitter verwijt voor die afwezigheid, maar bekijkt de situatie vanuit het standpunt van de vader, in een poging om te begrijpen wat hij had meegemaakt.

Born in the USA – Bruce springfield

Géén patriotisch nummer. Wel een aanklacht, een Vietnam veteraan komt thuis, terug in een vrij hopeloze situatie met heel weinig kansen.

What’s Going On – Marvin Gaye

Het verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van een veteraan die terugkomt uit de Vietnamoorlog. Hij kijkt kritisch naar de Verenigde Staten, het land waarvoor hij vocht en waar hij niets anders ziet dan onrechtvaardigheid, leed en haat.

Orange Crush – R.E.M.

De titel van het nummer verwijst naar het chemisch ontbladeringsmiddel Agent Orange dat op werd ingezet tijdens de Vietnam oorlog.

Full Metal Jacket – Soundtrack

Stanley Kubrick’s film over Vietnam, gebaseerd op de roman The Short Timers van Gustav Hasford. Omdat het Amerikaanse leger niet wilde meewerken, werd de film geheel in Engeland opgenomen.