De Kleine Mote

Je winkelwagen

Hondschoote [35 km]

Geschiedenis

In de 16e eeuw was Hondschote bekend om zijn textielindustrie. Vooral saye (lichte, gekeperde wollen stof) werd hier gemaakt en bewerkt.

De stad en zijn wevers vormden het zwaartepunt van de calvinistische rebellie die in de jaren 1560 uitbrak in het Westkwartier. In 1582 werd Hondschote door de Spaanse troepen ingenomen en voor een deel verwoest. Veel textielbewerkers en ook textielbaronnen trokken toen naar Antwerpen en naar Leiden (de grootste concurrent) en toen ook Antwerpen werd ingenomen (1585) trokken de rest alsnog naar Leiden.

Veel later wordt het vlas een motor van de lokale economie. De streek is vlasland. Van het vlas werd linnen gemaakt en dat werd via de havens van Brugge en Antwerpen naar alle hoeken van Europa vervoerd.

Hondschote is bekend van de Slag bij Hondschote, die hier in 1793 werd geleverd tussen soldaten van de jonge Franse republiek en een in Vlaanderen verzamelde strijdmacht bestaande uit Britse, Hannoveriaanse en Oostenrijkse troepen. De geallieerden dachten dat Frankrijk verzwakt was door de franse revolutie maar ze werden verslagen en het voortbestaan van de Franse Republiek was gered… tot de Slag bij Waterloo in 1815.

Bezienswaardigheden

Marktplein

Imposant met stadhuis en Sint-Vaastkerk.

Dit stadhuis werd gebouwd in 1558 en is opgetrokken in Vlaamse renaissancestijl. Als materiaal is zandsteen en witte natuursteen gebruikt. De zijgevels zijn trapgevels. Op de voorgevel vindt men zeven wapenschilden, waaronder dat van de eeuwenoude schuttersvereniging Sint-Sebastiaan (de bewakers van de stad). In de hal zijn schilderijen die de geschiedenis van Hondschote weergeven. In het secretariaat vindt men een Vlaamse schouw van 1555 en op de eerste verdieping bevindt zich een feestzaal. In de kelder huisde de stadswacht.

De Sint-Vaastkerk werd in 1620 heropgebouwd in Vlaamse gotische stijl en heeft een toren van 82 meter hoog (een van de hoogste van Vlaanderen) met carillon, er is ook een prachtig retabel.

Fontein Lamartine

Ligt achter de kerk.

De grote regenput (1500 hectoliter) werd gebouwd in 1810 om het water van de kerk op te vangen. De pompen werden in 1835 geschonken door een volksvertegenwoordiger, Alphonse de Lamartine. Reservoir en fontein moesten de bevolking van water voorzien, zelfs in droge perioden.

Statue de la Victoire

Dit monument herdenkt de overwinning van de Franse republiek in de Slag bij Hondschoote (1793). Het werd ingehuldigd in 1890.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Hondschote

Noordmeulen

Rue Coppens, Hondschoote.

Dit zou wel eens de oudste windmolen van Europa, gebouwd in 1127, kunnen zijn.

Spinnewyn-molen

Deze Molen van de Overwinning is een standerdmolen (richtbare windmolen en het oudste houten type windmolen).

Geschiedenis gaat in elk geval terug tot 1571, toen was dit de Cloostermanmeulen, eigendom van het Klooster van de Heilige Drievuldigheid te Hondschoote. Met de Franse Revolutie werd het kloosterbezit onteigend, de molen werd in 1791 aangekocht door Jean François Spinnewyn maar in 1793 bij de Slag bij Hondschote verwoest op last van Franse generaal Kellermann.

De molen werd herbouwd maar raakte in verval en werd in 1893 (door de eigenaar, Charles Henri Spinnewyn) gesloopt.

De huidige molen is een herbouwd exemplaar, dat in 1993 werd ingewijd in het kader de 200e verjaardag van de overwinning in de Slag bij Hondschoote.

Hondschoote, Spinnewyn molen

Brits militair perk

Op de begraafplaats van Hondschote bevindt zich een Brits militair perk met meer dan 50 gesneuvelden uit de Tweede Wereldoorlog.