De Kleine Mote

Je winkelwagen

PRIVACYBELEID

Algemeen Privacybeleid

Dit privacybeleid (het “Privacybeleid“) beschrijft de gegevensverwerkingspraktijken die gehanteerd worden  wanneer u onze website www.dekleinemote.be (hierna de “Website“) gebruikt of gebruik maakt van onze diensten.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen. Indien de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming dit vereist, zullen we uw toestemming vragen voor elke materiële wijziging aan dit Privacybeleid.

De Website is eigendom van en wordt uitgebaat door B.V. Desch, met maatschappelijke zetel te Brusselsesteenweg 142, 1860 Meise, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 01 771.604 en met BTW nummer BE 0849.595.779 (“De Kleine Mote“, “wij“, “ons” of “onze“).

In dit Privacybeleid verwijst de term “Persoonsgegevens” naar alle informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, toelaat om u rechtstreeks, zoals uw naam of uw e-mail adres of onrechtstreeks, zoals de informatie die verzameld wordt van uw mobiel toestel, te identificeren.

Bij het browsen van onze Website hoeft u geen Persoonsgegevens door te geven. Maar zonder het verstrekken van bepaalde Persoonsgegevens kan u echter geen gebruik maken van onze diensten: de wet verplicht ons tot ‘registratie van reizigers’.

Gelieve alvorens enige Persoonsgegevens aan ons door te geven, dit Privacybeleid aandachtig te lezen om te begrijpen hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken nadat wij ze hebben verzameld.

Wanneer verzamelen wij gegevens?

Via onze Website, verzamelen wij Persoonsgegevens door het eventuele gebruik van online formulieren en telkens wanneer u ons uw gegevens per e-mail doorgeeft.

Registratie van reizigers gebeurt meestal ter plaatse, soms op voorhand per e-mail of via platforms zoals Bookig.com e.a.

Welke Persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bezoek Website

Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen wij de volgende categorieën van Persoonsgegevens verzamelen (i) informatie over uw computer of uw mobiel apparaat (IP adres, merk, model, besturingssysteem, MAC adres, wifi connecties, uw provider,…); (ii) geo-localisatie gegevens en (ii) de informatie die u ons verschaft wanneer u contact met ons opneemt.

Boekingen

De wet verplicht ons om van elke reiziger de volgende gegevens te noteren (en 7 jaar bij te houden): naam en voornaam, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit, het nummer van het voorgelegde identiteitsdocument of eventueel vervangend document, de naam en voornaam van de minderjarige kinderen die een meerderjarige reiziger vergezellen, datum van aankomst en vertrek.

Wij kunnen het mogelijk maken om deze gegevens op onze website door te geven.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Wie afbeeldingen naar de site upload, moet voorkomen dat met de afbeeldingen EXIF GPS locatie gegevens worden meegestuurd: die locatiegegevens zijn zichtbaar voor derden die de beelden downloaden.

Cookies

Een cookie is een bestand met een kleine hoeveelheid aan informatie dat een website naar uw browser kan versturen, die het dan op uw computer of uw mobiel apparaat kan opslaan wanneer u een website of een app gebruikt.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de Website mogelijk te maken en om te begrijpen welke delen van de Website uw interesse wekken. We gebruiken First Party cookie, aangeboden in samenwerking met Google Analytics (Link Privacy Policy).

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of  je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van zulke websites van derden en uw gebruik van zulke website is op eigen risico.

Wat doen we met uw Persoonsgegevens?

Onze Website is hoofdzakelijk bedoeld om de diensten van De Kleine Mote en de verschillende activiteiten in en rond Heuvelland, voor te stellen.

Wanneer u ons uw Persoonsgegevens meedeelt zoals hierboven beschreven, kunnen wij deze gebruiken om

  • Te voldoen aan de wettelijke ‘registratie van bezoekers’ plicht;
  • Statistische analyse;
  • Het publiceren van reviews;
  • Het versturen van promotionele of informatieve berichten in verband met De Kleine Mote;
  • Om uw voorkeuren te leren kennen om ons toe te laten om beter te begrijpen hoe u onze diensten gebruikt.

Hoe lang houden we uw Persoonsgegevens bij?

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig voor de doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens zoals meegedeeld in dit Privacybeleid. Wanneer we niet langer over een gerechtvaardigde bedrijfsbehoefte beschikken om uw Persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Aan wie geven wij uw Persoonsgegevens door?

We delen uw Persoonsgegevens niet mee aan derden buiten onze onderneming zonder uw voorafgaande toestemming.

Wij zullen uw Persoonsgegevens enkel aan overheidsinstanties of wetshandhavingsinstanties meedelen, indien dit vereist is (i) bij wet of (ii) om te voldoen aan een rechterlijk verzoek of (iii) uw vitale belangen of diegene van een andere persoon te beschermen. De wet verplicht ons om uw Persoonsgegevens te beschikking te houden van de politie, die ze ter plaatse moet kunnen raadplegen of kan vragen bepaalde gegevens in de vorm van een bestand, een uitprint of een kopie van het papieren register te overhandigen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens tevens meedelen aan externe dienstverleners waarop we een beroep doen in het kader van de diensten die ze aan ons verstrekken, in het bijzonder om ons te ondersteunen op gebieden zoals: betaling, hosting, verwerking van facturen.

Bovendien kunnen we uw Persoonsgegevens doorgeven (i) aan onze auditoren, raadgevers, wettelijke vertegenwoordigers en gelijkaardige agenten in het kader van adviesverlening die zij aan ons verstrekken voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden en onder een contractueel verbod om de Persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken of (ii) aan een potentiële koper (en diens agenten en adviseurs) in het kader van een voorgenomen koop, fusie of overname van gelijk welk deel van onze onderneming, op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij enkel uw Persoonsgegevens mag gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit Privacybeleid.

Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

Aangezien het Internet een wereldwijde omgeving is, betekent het gebruik van het Internet voor de verzameling van persoonsgegevens noodzakelijkerwijze de overdracht van gegevens over internationale grenzen heen. Om die reden, door de Website te gebruiken en uw Persoonsgegevens aan ons door te geven, erkent u de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons op deze basis.

Dit betekent dat uw Persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden naar, en verwerkt worden in, andere landen dan degene waarvan u inwoner bent. Deze landen kunnen wetgeving hebben inzake gegevensbescherming die verschillen van de wetgeving van uw land (en, in sommige gevallen, minder bescherming kunnen bieden). Meer specifiek weten wij niet waar onze servers zich fysisch bevinden, onze internet dienstverleners en partners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer we uw Persoonsgegevens verzamelen, we deze kunnen verwerken in al deze landen.

We hebben echter passende waarborgen genomen om te vereisen dat uw Persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Veiligheid

Wij handhaven passende veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking, gebruik, wijziging of vernietiging. Let wel dat perfecte beveiliging op het Internet niet bestaat. Hoewel wij ernaar streven om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen gegevens die via het Internet worden doorgegeven mogelijks door onbevoegden worden geraadpleegd en gebruikt.

Uw rechten inzake gegevensbescherming

Onder de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, beschikt u onder meer over de volgende rechten:

  • U kunt toegang krijgen tot de Persoonsgegevens die De Kleine Mote bijhoudt en, overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming, bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen en ons om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens vragen;
  • U beschikt over het recht om u op gelijk welk ogenblik af te melden voor de communicatie die De Kleine Mote zou sturen.
  • Je kan verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Bovendien behouden we ons het recht voor om bepaalde relevante Persoonsgegevens bij te houden (zoals naam, voornaam, telefoonnummer, e-mail) wanneer er een legitiem vermoeden is van wangedrag.