De Kleine Mote

Sint-Winoksbergen (Bergues) [45 km]

Geschiedenis

Het stadje Bergues (Frans Vlaanderen) is omringd door wallen en grachten.

De versterkingen dateren al van 882 met een opmerkelijke reeks van forten en elementen van de dertiende, vijftiende, zestiende, zeventiende, achttiende en negentiende eeuw.

Bergues maakte deel uit van de Pré Carré. Vauban maakte de verdediging van Sint-Winoksbergen (tweede helft van de 17de eeuw) completer, zonder grondige ingrepen te doen.

De Bourgondische en Spaanse muren bleven behouden en werden op zwakke punten versterkt met halve manen, maar Vaubans inspanningen richtten zich op de kwetsbaarste zone, rond de Sint-Winoksabdij, op de berg van Sint-Winoksbergen.

Vauban bouwde namelijk de zogeheten kroon van Hondschote: tenailles vóór de vestingmuur, bastions over het hele tracé en vele halve manen maakten het onmogelijk of in ieder geval aartsmoeilijk om de stad aan deze zijde te naderen. Het systeem werd overigens nog versterkt met overstroombare slotgrachten. Zoals vaak steunde Vauban ook voor de verdediging van Sint-Winoksbergen dus op de mogelijkheid om de omgeving onder water te zetten, met gebruikmaking van de kanalen en met name de Colme of Bergenvaart.

Het stadje werd pas in 1946 gedemilitariseerd.

Bergues - versterkingen

www.bergues.fr

Bezienswaardigheden:

Belfort

Bergues

UNESCO werelderfgoed, algemeen beschouwd als het mooiste belfort van Frankrijk, met beiaard van 50 klokken.

Boven op dit gebouw wacht de bezoekers een prachtig uitzicht op het omliggende platteland.

Saint-Winoc abdij

Rue d’Ypres, Bergues.

De Benedictijner abdij van St. Winoc werd opgericht in 1022 en nam de gehele top van Groenberg in, het hoogste punt van de stad.

De abdij werd verwoest tijdens de Franse Revolutie, er rest nog één vierkante toren van de 12e eeuw; de punttoren dateert van 1815.

Bergues - abdij

De landerijen van de abdij werden tijdens de Franse revolutie als marsveld gebruikt maar zijn sinds het begin van de twintigste eeuw de openbare tuin van de stad.

Bergues -  Porte du Champ de Mars

Museum van Mont-de-Piété

1 Rue du Mont de Piété, 59380 Bergues, France

Indrukwekkende Mons Pietatis ofte Berg van Barmhartigheid.

Het pandjeshuis werd tussen 1629 en 1633 gebouwd door Wenceslas Coeberger in bak- en natuursteen.

Het herbergt nu het stedelijk museum en het stadsarchief.

Het museum is vooral een schilderijenmuseum, met werken van bekende en minder bekende Vlaamse, Franse en Italiaanse meesters, maar ook met kunstschatten uit de abdij, souvenirs uit de lokale historie en een ornithologische collectie .

Het stadsarchief omvat de rijke bibliotheek van de Sint-Winoksabdij met heel wat verluchte manuscripten, waaronder de hagiografieën van de heiligen Winok, Oswald en Lewinna door de 11e-eeuwse monnik Drogo.

https://www.musenor.com/musees/musee-du-mont-de-piete

Kerk Sant Martin

De kerk ligt in het centrum van de middeleeuwse stad.

Ze werd verwoest door de oorlog van de Geuzen (80 jarige oorlog, Nederlandse adel tegen de Spaanse koning Filips II) maar herbouwd in 1562 als een grote hallenkerk.

Het gebouw heeft vreselijk geleden tijdens de tweede wereldoorlog (brand in 1940, toren getroffen door explosieven in 1944) en slechts deels hersteld (ten zuiden transept, Midden- en Zuid koor) en aangevuld met een nieuw gebouw in 1959.